เมนู

ไส้ไก่

ไส้ไก่พันสายไฟ (Spiral Wrapping Bands)

ช่วยจัดระเบียบสายไฟภายในบ้าน อาคารสำนักงาน และภายในสถานที่ต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย

ถนอมสายไฟ ป้องกันสายไฟหักงอ ป้องกันการพันกันของสายไฟ และป้องกันการถูกกดทับจากวัตถุอื่นๆ 

ตัวกรองสินค้า
ตัวกรองสินค้า
© 2020 Sale’ All Rights Reserved